•  

Na stiahnutie

Príručka žiarového zinkovania dostupná tu:

https://www.zinkoza.sk/files/2022-06-13-100135-prirucka_ziaroveho_zinkovania.pdf

  • Objednávky musia mať tieto náležitosti: číslo objednávky, meno objednávateľa - firmy, adresa, IČO, DIČ, kontaktná osoba - telefón, termín plnenia, názov výrobku, počet jednotlivých kusov a prípadne ďalšie špecifikácie a požiadavky.
  • Oceľové konštrukcie musia byť uložené tak, aby sa dali vyložiť ručne, vysokozdvižným vozíkom (do 3,2 t), alebo mostovým žeriavom (do 5 t). Vodič resp. závozník bude asistovať pri vykládke ako viazač. Veľké diely sa ukladajú voľne, menšie výrobky na palety, viditeľne označené štítkom, alebo razenými znakmi firmy, aby boli identifikovateľné aj po zinkovaní. Pracovná doba pre prevzatie a výdaj tovaru je od 6:00 do 16:00 hod. v pracovné dni. Pri neskoršej dodávke, expedícii je nutné komunikovať s majstrom, alebo dispečerom.
  • Platby a fakturácia, cenové relácie, rozsah prác a ďalšie náležitosti pre opakované výrobky sa stanovujú v cenovej ponuke, alebo zmluve. Cenové relácie, rozsah prác a ďalšie náležitosti pre jednorazové, neopakované výrobky sa konzultujú vopred a výsledná cena je závislá od vyťaženia traverzy pri každej objednávke.
  • Zinkovanie sa prevádza do 7 dní od dodania výrobkov na zinkovanie. V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť aj kratšiu dobu. Odberateľ pri odovzdaní materiálu dostane predbežný termín, kedy bude materiál pozinkovaný. Po pozinkovaní je vyzývaný k odvozu.

Certifikáty ISO certifikované firmou SGS Slovakia spol. s r.o. - firemné na stiahnutie:

EN ISO 9001:2015 - slovenská verzia

EN ISO 14001:2015 - slovenská verzia

EN ISO 9001:2015 - anglická verzia

EN ISO 14001:2015 - anglická verzia