•  

Čo je žiarové zinkovanie

Prvý patent na žiarové zinkovanie bol zaregistrovaný vo Francúzsku 10. mája 1837. Žiarový zinkový povlak je progresívny spôsob ochrany oceľových výrobkov a konštrukcií namáčaním v roztavenom zinku pri teplote 450 – 460 oC, so zaručenou životnosťou až 35 rokov.

Zinkový povlak sa vytvára metalurgickou reakciou medzi zinkom a oceľou pri ponorení oceľového výrobku do roztaveného zinku (cca. 450 °C, min. obsah zinku v kúpeli je 98,5 %). Tento povlak chráni oceľ a zlepšuje mechanické vlastností ocele (dosahuje sa až o 50 % vyššia tvrdosť a húževnatosť ocele). Pokrytie zinkom je celoplošné a dokonalé s hrúbkou vrstvy od 50 µm do 150 - 300 µm, aby vyhovovala norme STN EN ISO 1461. Na jeho vrchnej vrstve je vrstva takmer čistého zinku, ktorá bráni ďalšej reakcii s prostredím, preto žiarovo zinkové výrobky je možné použiť vo vode, v pôde, v kontakte s drevom a s ostatnými kovmi. Zinkový povlak pokrýva vonkajšie a vnútorné povrchy výrobkov a rovnaká hrúbka zabezpečí jeho dlhú životnosť. Kovový vzhľad ocele ostane nezameniteľne zachovaný, ako aj štruktúra povrchu. Podľa použitia rôznej ocele je povlak svetlejší alebo tmavší, lesklejší alebo matnejší, s typickými vzormi zinkových kvetov, alebo bez vzorov.


Pracovný postup

Príjem materiálu, triedenie, zavesenie na traverzu, chemická predpríprava (kyslé odmastenie, oplach, morenie v kyseline chlorovodíkovej, oplach, tavidlovanie), sušenie, zinkovanie, chladenie (na vzduchu, v chladiace vanie), čistenie, triedenie, balenie, expedovanie.

Správne zinkovanie si vyžaduje dodržiavanie pravidiel projektovania (riešenie konštrukcií, spojov, tolerancií, výstuh, atď).

Pracovný proces zinkovania


Zinková vrstva

popis - doplniť

Výhody:

 • Zinok chráni oceľ pred koróziou a poveternostnými vplyvmi.
 • Pozinkované výrobky sú recyklovateľné a výrazne tak šetria životné prostredie.
 • Optimálny pomer cena/kvalita/životnosť a takmer žiadne udržiavacie náklady.
 • Dlhá životnosť zinkového povlaku, ktorá je často dlhšia ako životnosť samotného výrobku
 • Zinkový povlak odoláva mechanickému namáhaniu počas dopravy, manipulácii, pri skladovaní a montáži.
 • Žiarovo pozinkovanú oceľ je možné zvárať špeciálnymi metódami zvárania.
 • Kontrola kvality povlaku je jednoduchá a rýchla.
 • Pri žiarovom zinkovaní je väčšia pravdepodobnosť, že výrobok vyradíte skôr z dôvodu zastarania, ako z dôvodu korózie.

Nevýhody:

 • Žiarový zinkový povlak sa dá realizovať len na stabilnom základnom materiály.
 • Farba zinkového povlaku sa dá zmeniť len následnou aplikáciu náteru.
 • Rozmery výrobkov, alebo ich častí, určených pre žiarové zinkovanie sú limitované veľkosťou zinkovacej vane (u nás pracovné rozmery vane: 6,8 m – dĺžka, 1,4 m – šírka, 2,3 m – hĺbka). Maximálne rozmery konštrukcií je nutné konzultovať individuálne s majstrom, alebo dispečerom.
 • Pri tenších plechoch (do 3 mm - vrátane), alebo tenkých a dlhších profiloch, môže dôjsť k deformácií výrobku.
 • Pri pozinkovaní je potrebné počítať s nárastom povrchovej vrstvy na materiáloch, ako aj na dierach a hriadeľoch.