•  

O nás

Zinkoza a.s.Spoločnosť Zinkoza a.s. sa zaoberá službou:

  • žiarovým pozinkovaním oceľových konštrukcií a kovaných dielcov rôznych výrobcov.

Akciová spoločnosť Zinkoza a.s. bola založená už v roku 1998 v komplexe spoločnosti SEZ Krompachy a.s.. Prvý ponor v žiarovej zinkovni bol uskutočnený 06/2003.

Prevádzka žiarovej zinkovne v Krompachoch je modernou ekologickou prevádzkou, ktorá spĺňa všetky zákonné nároky a požiadavky na ochranu životného prostredia.

Naša spoločnosť ako jedna z prvých v Slovenskej republike obdržala súhlas prevádzky v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

„Žiarové zinkovanie je prvou voľbou, keď ide o optimálnu ochranu proti korózii.“

Žiarový zinkový povlak je progresívny spôsob a technicky dokonalé riešenie protikoróznej ochrany ocele.

Projekty realizované v spoločnosti Zinkoza, a.s.:

Prepojené linky na stránky:

                    

 O nás / O nás - foto
 O nás / O nás - foto
 O nás / O nás - foto
 O nás / O nás - foto